........ nejdříve hezky od začátku, ať víme, s čím vším můžete jezdit ..........

Skupiny motorových vozidel pro účely vymezení řidičského oprávnění nově vymezuje § 80a zákona o silničním provozu (od 19. ledna 2013) tak, že do skupiny

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru 

do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cmnebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW;

 

b) A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 

0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW;

 

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem;

 

d) A jsou zařazeny

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW;

 

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu  nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

 

Řidičské oprávnění skupiny B

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření

rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg - zápis v ŘP - B.

 

Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM - zápis v ŘP -  AM.

  

Skupina B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou 

(nebude zapsáno v ŘP a platí pouze na území ČR) a vozidel zařazených do skupiny B1 - zápis v ŘP -  B1.

 

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A. Nebude uvedeno v ŘP a platí pouze na území ČR.

 

Shrnutí ......  takže budeme mít v řidičáku zápis B, B1, AM, můžeme řídit čtyřkolová vozidla do 3,5 tuny, motorky do 45 km/h  bez problémů, ale motorky do 125 cm3 pouze s automatickou převodovkou (a jen v ČR).