Teoretická příprava probíhá v učebně autoškoly, zde se uchazeči seznamují s pravidly provozu na pozemních komunikacích, zásadami bezpečné jízdy, základy první pomoci apod.

V učebně je zajištěna možnost procvičování zkušebních testů k závěrečné zkoušce na počítači i v době mimo výuku v autoškole.
Výcvik v řízení vozidla začíná nejprve na autocvičišti, kde se uchazeč seznámí s ovládáním vozidla. Další hodiny probíhají na málo frekventovaných komunikacích, kde si uchazeč upevňuje znalosti a dovednosti v řízení vozidla.
V další části výcviku se uchazeči seznamují s dopravními situacemi na křižovatkách a s parkováním. Výcvik končí plnou samostatností při řízení vozidla uchazeče o řidičské oprávnění.

Po celou dobu výcviku žáci jezdí se stejným učitelem a ve stejném výcvikovém autě.

 
Naše učebnu naleznete velmi snadno: