Zvé znalosti teorie si můžete ověřit na stránkách:    etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro

 

Maximální počet dosažených bodů je 50, k úspěšnému zvládnutí zkoušky potřebujete získat alespoň 43 bodů.

 

Test je složen z 25 otázek, které jsou náhodně generovány počítačem, přičemž počítač mění i pořadí správných odpovědí.

Test prověřuje znalosti z těchto okruhů:

- pravidla provozu na pozemních komunikacích - 10 otázek po 2 bodech
- dopravní značky a dopravní zařízení - 3 otázky po 1 bodu
- řešení dopravních situací (křižovatky) - 3 otázky po 4 bodech
- zásady bezpečné jízdy a ovládání vozidla - 4 otázky po 2 bodech
- předpisy o podmín. provozu vozidel na pozem. kom. - 2 otázky po 1 bodu
- předpisy související s provozem na pozem. komunikacích - 2 otázky po 2 bodech
- zdravotnická příprava - 1 otázka po 1 bodu